Hydroterpia zwana inaczej akwaterapią lub po prostu wodolecznictwem.

Jest działem fizjoterapii, metody leczenia bodźcowego, polegającej na zewnętrznym stosowaniu wody w różnych postaciach; ciekłej, stałej i gazowej. Podstawą działania hydroterapii jest odpowiednia temperatura wody i ciśnienie hydrostatyczne.

Zabiegi hydroterapeutyczne dzielimy na:

  • Całkowite – gdy ciało jest zanurzone w wodzie do szyi.
  • Częściowe – gdy ciało zanurzone jest do łuków żebrowych lub hydroterapii poddane są części ciała, na przykład kończyna.

Ze względu na temperaturę kąpiele hydroterapeutyczne dzielimy na:

  • chłodne 20-27°C – mają na celu pobudzenie tętna i oddechu
  • letnie 28-33°C – uspokajają  układ nerwowy
  • ciepłe 34-37°C – wpływają  kojąco
  • gorące 37-42°C – dozwolone dla osób wydolnych krążeniowo, zalecane w przypadku nerwobóli, przewlekłych zmianach gośćcowych stawów.

Czasowy wpływ hydroterapii:

  • Po 5 min – następuje normalizacja ciśnienia i tętna
  • Po 10 min – poprawia się  krążenie obwodowe
  • Po 15 min – następuje odprężenie mięśni, zachodzi przyspieszenie metabolizmu
  • Po 20 min – następuje przejściowe zmniejszenie bólu.

Przeciwwskazania: 

W trosce o właściwe samopoczucie, ale również z uwagi na osobniczo zmienne uwarunkowania, warto pamiętać o istotnych przeciwwskazaniach. Ich przestrzeganie jest gwarancją właściwego funkcjonowania naszego organizmu. Istotnymi przeciwwskazaniami w przypadku hydroterapii są: 

Infekcje, zakrzepica, nowotwory złośliwe, owrzodzenia podudzi i stóp, cukrzyca i towarzyszące jej rany, nieprawidłowe krążenie obwodowe, spożycie alkoholu, posiłek mniej niż dwie godziny przed kąpielą.

http://www.poolspa.pl/wellness-o-hydromasazu-97.html